Edgar Allan Poe i nowela detektywistyczna

Gdy czy­tamy opis przy­gód Sher­locka Hol­mesa, o któ­rym będę jesz­cze w przy­szło­ści pisał, nasuwa nam się wize­ru­nek detek­tywa i jego przy­ja­ciela, poma­ga­ją­cego w roz­wią­zy­wa­niu zagadki. Ana­lo­giczna sytu­acja wystę­puje u Agathy Chri­stie, która two­rząc zna­ko­mi­tego bel­gij­skiego detek­tywa Poirota, dodała mu do pary naiw­nego i dobro­dusz­nego Hastingsa.
Geneza „Wat­so­nów” sięga nieco głę­biej w histo­rii, aż do począt­ków XIX wieku. Ame­ry­kań­ski pisarz i poeta, Edgar Allan Poe, był pre­kur­so­rem noweli kry­mi­nal­nej jako gatunku i stwo­rzył zara­zem pierw­szego detek­tywa, C. Augu­ste Dupina, który roz­wią­zy­wał zagadki detek­ty­wi­styczne dla przy­jem­no­ści, sto­su­jąc metodę deduk­cji. Nar­ra­to­rem opo­wie­ści jest, jak u Doyla, przy­ja­ciel detek­tywa, opi­su­jący prze­bieg docho­dze­nia.

800px-the_purloined_letter
Dupin w trakcie śledztwa

Dupin pojawia się w trzech opowiadaniach: Zabójstwo przy Rue MorgueTajemnica Marii Roget  i Skradziony list. Posiada wybitne zdolności analityczne, w logiczny sposób łączy ze sobą fakty, które doprowadzają go do rozwiązania zagadki. Demonstrując przyjacielowi swoje zdolności, dokładnie odtwarza przebieg jego myśli, co wprawia tamtego w osłupienie.

Choć te trzy opowiadania kryją się pośród barwnej twórczości pisarza, wywarły wpływ na przyszłość literatury kryminalistycznej. Można więc powie­dzieć, że zarówno Arthur Conan, jak i Chri­stie, opie­rali się na nowe­lach Poego, przy czym każdy z ich detek­ty­wów nie omieszka kry­ty­ko­wać poprzed­nika. 🙂

„(…) myślę, że był on dość miernym typem. Ten jego trick, gdy po kwadransie milczenia wdziera się trafną uwagą w myśl przyjaciela, jest bardzo efektowny, ale i powierzchowny. Niewątpliwie miał on genialne zdolności analityczne, ale nie był takim fenomenem, jak Poe sobie wyobrażał.”

Sherlock Holmes

Reklamy

2 myśli w temacie “Edgar Allan Poe i nowela detektywistyczna

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s